Attitude Coaching - jaranu

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voor een bepaalde groep mensen is het moeilijk om weer in de arbeidsmarkt te re-integreren. Ze volgen het ene traject na het andere maar vinden toch geen baan. De trajecten die ze volgen richten zich meestal op sollicitatietraining, presentatie en/of een inhoudelijke training of opleiding dus vooral op de cognitieve kant van het werk. Inmiddels is echter aangetoond dat de emotionele en sociale kant net zo een grote invloed op iemands functioneren hebben. Vandaar wordt voor bepaalde functies van de kandidaat niet alleen een IQ test gevraagd maar evenzeer een EQ test (emotioneel quotiënt) en SQ test (sociaal quotiënt). Dit betreft functies voor hoger opgeleiden. Dat neemt echter niet weg dat het emotionele en sociale niveau voor alle werknemers ongeacht hun opleidingsniveau een essentiële rol speelt. Vandaar dat voor de bovengenoemde groep een ‘attitude coaching’ noodzakelijk is die zich richt op het emotioneel en sociaal niveau om hun kansen op de arbeidsmarkt efficiënt te verhogen.
 
EMOTIONELE INTELLIGENTIE
Voor succes is emotionele intelligentie nodig, die onder meer tot uiting komt in sociale vaardigheden en inlevingsvermogen. Kort samengevat behelst de emotionele intelligentie de volgende begrippen:
 
1.      Zelfbewustzijn: de vaardigheid om zich m.b.t. beslissingen van zijn emoties en hun impact bewust te zijn
2.      Zelfmanagement: impliceert het controleren van zijn emoties en impulsen en het aanpassen aan veranderende omstandigheden
3.      Sociaal bewustzijn: de vaardigheid om emoties van anderen aan te voelen, te begrijpen en erop te reageren en tegelijkertijd het begrijpen van sociale netwerken
4.      Relatie management: de vaardigheid om tijdens conflictbeheer anderen te inspireren, te beïnvloeden en tot ontwikkeling laten komen
 
SOCIALE INTELLIGENTIE
De manier waarop de mens in zijn omgeving staat, is voor een heel groot deel bepalend voor zijn of haar succes in de wereld en de ervaring van geluk. Sociale intelligentie kan kort samengevat worden in de volgende begrippen:
 
1.      Houding: een positieve houding hebben; een levensvisie hebben, weten waar je naartoe wilt; respect hebben voor anderen; oprechte interesse hebben in anderen
2.      Communicatie: weten wanneer het gepast is te praten of te luisteren; empathisch vermogen hebben en het (hiervoor noodzakelijke) vermogen lichaamstaal te lezen en zelf toe te passen
3.      Presentatie: jezelf laten zien; overtuigend en geloofwaardig zijn; betrouwbaar
4.      Assertiviteit: jezelf durven zijn; zelfvertrouwen
 
ATTITUDE COACHING
De ‘attitude coaching’ van Jara biedt mensen die problemen op het gebied van emotionele en sociale intelligentie ondervinden nieuwe kansen en mogelijkheden om beter op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen functioneren en om beter in evenwicht te zijn met zichzelf.
 
‘attitude coaching’ is een individuele begeleiding die qua duur en inhoud helemaal toegespitst wordt op de deelnemer middels een intakegesprek waarin de problemen en doelen samen geformuleerd worden.
Bezoekadres
Tielrodestraat 49, 4826 CN BREDA

Postadres
Postbus 6927, 4802 HX BREDA
Openingstijden

Mandaag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Contact

Email | info@jaranu.com
WhatApp | 2166 9778
Telefoon | 06 3494 6265
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu