Training - jaranu

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het spreekt vanzelf dat het behoren tot een kwetsbare groep zeer belemmerend kan zijn bij het behouden of verkrijgen van werk.
 
De deelnemers worden, voor zover nodig, getraind op luistervaardigheid en op expressie, zodat ze zich goed kunnen uitdrukken, in woorden maar ook anderszins. Allen worden begeleid en hun eigen inbreng wordt ondersteund. De reeks van training biedt hetzij een baangarantie hetzij een werkervaringsplek of een succesvolle deelname aan de inburgeringpakket.
 
Jara ondersteunt het bevorderen van arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare burgers, zowel met betrekking tot kennis als beeldvorming. Ook de beeldvorming in de samenleving heeft immers een sterke invloed op het kunnen behouden of verkrijgen van werk. Daarnaast spelen individuele factoren als zelfinzicht en scholing een belangrijke rol. Maatschappelijke winst van een verhoogde arbeidsparticipatie van kwetsbare burgers is echter niet alleen uit te drukken in geld: bijvoorbeeld 12 uur vrijwilligerswerk betekent 12 uur bijdragen aan de samenleving.
Bezoekadres
Tielrodestraat 49, 4826 CN BREDA

Postadres
Postbus 6927, 4802 HX BREDA
Openingstijden

Mandaag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Contact

Email | info@jaranu.com
WhatsApp | 2166 9778
Telefoon | 06 3494 6265
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu